Boostervaccinatie corona: wie is als eerste aan de beurt? (2023)

Reacties

Henri van den berg 24/9/2022

Het geklungel is niet te gelofen.. jongeren willen niet ouderen wel maar dat gaat duren…wat een slecht beleid.. ik ben 71 en wil de prik….maar nee het gaat op volgorde als je bij de priklokatie komt zijn er maar een paar mensen daar….ik begrijp dit beleid niet!!!!

Karin 4/3/2022

'De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden'. Fijn om te lezen, als je zelf deze boosterprik (oproep) slecht 3 maanden na de 2e vaccinatie kreeg. En hoe zit het nu met de de 2e boosterprik? Ik kreeg de 1e in oktober 2021. Als ongeneeslijk zieke in behandeling ben ik wel bang voor infectie. Maar wat is nu de juiste termijn? Na 3 of 6 maanden sinds de laatste vaccinatie of booster??

Het blijft een onduidelijk verhaal vind ik, helaas.

Marc Sonnemans 12/1/2022

Bioloog: het is natuurlijk ongelofelijk dat de overheid claimt dat ze op orde zijn met boosterprik, terwijl ik als 60 jarige nu 12 dagen moet wachten om de boost te krijgen. De WHO zegt dat Ned achter is. We worden weer voor de gek gehouden en ook dat de boost helpt. Ik doe het om op vakantie te gaan , maar vaccineren heeft gewoon niet geholpen. Het virus muteert en is heel normaal. Laat het gaan en het wordt een "griep". Daar sterven ook 3000-4000 mensen per jaar aan. doet niemand moeilijk over........

Aguichelaar 31/12/2021

9 maanden na hun laatste vaccin nog steeds geen boosterprik gehad dit betreft bewoners gehandicaptenzorg
Mantelzorger voor mijn broer heb voor hem zelf maar een boosterprik geregeld en ook gekregen. Hoe is di t mogelijk????

A. Den Bekker 28/12/2021

Geboren in 1953 en partner in 1954. Beiden nog steeds geen uitnodiging ontvangen (28-12-2021)

Yvonne 21/12/2021

Waarom worden zemvb thuiswonend niet opgeroepen , moeten gewoon geboortejaar afwachten , maar als je in instelling woont wordt je wel geprikt , net als bij 1ste prikken , heel vreemd

Van den Elshout 20/12/2021

Heb überhaupt geen testen en of brief daarvan ontvangen, zorg voor mijn moeder maar reactie of antwoord is zo jammer!
Maar zorgende ( begrijpelijke ) gaan voor maar ook mensen met dubbele baan en zorg die de economie draaiende houden niet!

Joop Hendriks 20/12/2021

Ben van 1950 maar heb nog niks ontvangen voor een booster.
Hoe kan dat als 60+ nu al aan de beurt is?

Ché ter Maat 20/12/2021

Appart dat hartpatiënten niet ook versneld in aanmerking komen.

José Lubbers 20/12/2021

Wij zijn 80+. Hebben weken geleden een eerst mogelijke afspraak voor 6 januari gemaakt. Te laat voor een zeer kwetsbare, invalide oudere. Nu wil men 60+ opnieuw een eerdere vaccinatie aanbieden. Omdat wij maar 1 uitnodiging ontvangen hebben, kan ik beter zelf op zoek gaan waar dat kan. Ik wil graag een telefoonnummer hiervoor. 0800-7070 neemt niet meer nop. Te druk!

yvon 20/12/2021

Op de dag dat we ons mochten aanmelden heb ik dat gedaan (70 en 69) maar zijn pas 27 december aan de beurt?

C. Keur 18/12/2021

Ik ben 49. Ik heb mijn vaccinaties "7 maanden" geleden gehad, onlangs geopereerd aan mijn hoofd en waardoor ik nu ook nog eens bijwerkingen, en vocht in mijn schedel heb, wanneer krijg ik mijn boosterprik!

j.w berkhout 16/12/2021

heb 2 vacc plus corona gehad mag van huisarts geen booster heeft van de 1e dag na de 1e vacc erge hoofpijn duurt al 8 maanden zit on het lingcovidsysteem mag geen booster maar iszijn qr straks niet meer geldig

Jozefien 15/12/2021

Schijnbaar krijg je geen uitnodiging meer en moet je het maar zelf regelen, mijn partner van 72 heeft nog steeds geen uitnodiging en ik ook niet, ik ben van 1959, ze zeggen dat als hij een afspraak maakt kan ik gelijk mee omdat ik jonger ben maar dat is nergens terug te vinden, nu hoorde ik dat mensen van 1961 en jonger al een afspraak kunnen maken, wat een puinhoop alweer

Han 15/12/2021

Mijn dochter werkt als huidtherapeut in een huidkliniek. Krijgt dagelijks patienten, mag vanwege medische behandeling niet checken op QR code en krijgt veel ongevaccineerde patienten langs. Maar krijgt helaas nog geen booster prik. Is van de week weggestuurd bij de GGD. Zou heel graag zsm haar booster willen krijgen zeker nu Omikron komt...

E.H, Lange 14/12/2021

Ben zo benieuwd naar de medische argumenten waarom de booster eerst pas minimaal 6 maanden na de 2e vaccinatie gegeven mocht worden en naar de medische argumenten waarom het nu na 3 maanden al mag.

hans rijk 14/12/2021

Geen touw aan vast te knopen. Ik word naar prikpunten verwezen 50 km. verderop, terwijl ik in alkmaar lopend kan gaan naar het prikpunt aan de olympiaweg bij de wielerbaan. Ga ik niet doen. Regel het eens goed, n doe je werk goed. Anders wordt het nooit wat.

Renate Erren 14/12/2021

Ik ben 73 Jaar en heb nog geen oproep voor een Boosterprik bekommen. Hoop gauw iets te horen.
Groetjes Renate Erren

HM Verblakt 14/12/2021

Ik ben 72 jaar oud heb in mei en in juni vacinatie gehad, op 19 sept werd bij mij corona vast gesteld door de GGD.
Wanneer kom ik in aanmerking voor de booster prik.
Heb nog geen uitnodiging ontvangen van de GGD

Thea 13/12/2021

Wanneer zijn de mensen uit 1950 aan de beurt?
Nog geen uitnodiging ontvangen.

huub 13/12/2021

ben van 1955.probeer al twee dagen een online afspraak te maken.dicht bijzijnde.60 kilometer reizen.zonder auto beetje moeilijk.

Marie-Claire 9/12/2021

Onze dochter van 19 heeft in februari haar 2e vaccinatie gehad. Met Kerst wil zij graag haar broer bezoeken in Italië. Italië heeft de geldigheid van de checkapp naar 9 maanden gezet. Gisteren uren gebeld met GGD, huisarts etc. Helaas zonder resultaat. Zij moet haar beurt afwachten…. Dan ben je 19 jaar en word je zo door de regels aan de kant gezet. Toen werkte zij bij gehandicapten nu helaas niet meer. Boosterprik…. niet beschikbaar.

Tanja S 8/12/2021

Ik werk in een kleinschalige woonvoorziening en heb daarom al in januari en februari mijn vaccinaties gehad. De 9 maanden waarbinnen de boosterprik gegeven zou moeten worden om nog vrij te kunnen reizen na 1 februari is dus al ruimschoots overschreden voordat ik überhaupt aan de beurt ben. Maakt dit dat personeel in de zorg per 1 februari allen zijn uitgesloten van vrij reizen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Inge 7/12/2021

Ik heb 27 mei mijn 2 vaccinatie gekregen, ik werkte toen in de zorg.
Sinds kort ben ik niet meer werkzaam in de zorg. Hoe zit het nu met mijn booster? De 7 maanden zijn bijna om.
Ik ben 56 en mantelzorger voor mijn beide ouders die boven de 80 zijn. En mijn man heeft vanwege verminderde afweer een 3e vaccinatie gehad.
Wanneer ben ik aan de beurt!

Els 7/12/2021

Ik ga 1 januari naar mijn zoon in frankrijk.Ik ben geboren in 1954. Heb mijn tweede vaccinatie op 2 -6-2021 gehad. Kan ik mijn booster voor 31 december krijgen?

s.flapper 7/12/2021

Ben 80+ en krijg volgende week de prik.
Kan mijn echtgenote (75) meekomen en ook de prik krijgen ?

S. Euser 7/12/2021

Ik werk als zzp VIA st. PRIMACO in de huishoudelijk hulpverlening en heb direct contact met wmo-cliënten. Hoe kan ik snel asap een booster krijgen?

Krechting 7/12/2021

Kan ik een afspraak voor de boosterprik maken

Johan 6/12/2021

Ben vrijwilliger mantelzorger buitenland 69 jr ga volgende week maand oostblokland voor mij geen boosterprik mogelijk?

Marjon 3/12/2021

Mijn man ondergaat een stamceltransplantatie in het Erasmusmc. Wanneer krijg ik de booster. Ben 66 jaar

Ingrid 1/12/2021

Ik werk als huishoudelijk medewerkster bij cliënten thuis ,ik val onder zorgmedewerkster ,wanneer krijgen wij de booster?

Boudewijn Klap 30/11/2021

ik lees nu dat je voor 15 december een boosterprik moet hebben gehad om Frankrijk in te reizen . Als je in 1939 of eerder geboren, bent kan je een afspraak maken. We gaan naar Frankrijk met Kerst. Ik ben van 1941, hoe kom ik dan voor die 15 december aan de boosterprik?
/12 aan deze prik?

Bianca Molen-Hoedjes 28/11/2021

Ik vraag mij af wanneer je dan de oproep krijgt voor de boosterprik. Ik werk als helpende plus in de thuiszorg.

M Bork 24/11/2021

Kunt u aangeven wanneer en waar de medisch kwetsbaren, vanwege beperkt immuunsysteem bijv, hun boostervaccinatie kunnen halen?

Mark 19/11/2021

Hallo ik heb 3 prikken gehad 2 voor covid en 1 voor griep nu moet ik nog 3 keer naar het ziekenhuis in Dortwijk Albert Sweitzerk kan ik daar niet die boosprik krijg ik ga voor de MDL arts met vriendelijke groet Mark Verkerk Molenstraat 119 2961AK in kinderdijk

W. Doelman 19/11/2021

Wij zijn 80+, laatste vaccinatie 7 mndn geleden, vertrekken begin december naar (klein) kinderen in USA, sinds 2,5 jaar niet gezien en toch meent men ons de booster te kunnen weigeren. De menselijke maat ??

Betty wanrooij vd pol 18/11/2021

Laatste vaccinatie 20 mei.ik vlieg 29december voor twee maa den uit Nederland
Wil dolgraag Booster!in december

Marsellus Wallace 18/11/2021

Dus je loopt al zo lang mee dat je met pensioen gaat en in al die tijd is je nooit opgevallen dat het februari(e) is, zonder e op het eind…

E Vermeulen 16/11/2021

3AG thuiszorg. Voor mij geld hetzelfde. In Februarie gevaccineerd. Per 1 december ga ik met pre pensioen dus moet ik ws lang wachten op de booster omdat die dan niet via de werkgever meer gaat.

w zeeman 16/11/2021

Ik ben dit jaar in april met pensioen gegaan en heb omdat ik in de zorg werkte in februari al mijn corona vaccinatie gehad. moet ik nu wachten
of ga ik gelijk met de zorgmedewerkers voor de boostervaccinatie

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 12/20/2022

Views: 5900

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.